Chào mừng năm mới 2019
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

69/KH-SGDĐT 06/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019

2

192/SGDĐT-TCCB 06/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thăng hạng chức danh nhề nghiệp giáo viên phổ thông công lập

3

186/SGDĐT-CTTTHSSV 04/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai chương trình tiết kiệm điện trong trường học

4

219/SGDĐT-KTKĐCLGD 03/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018

5

41/SGDĐT-GDTrH 02/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn CBQL, giáo viên cấp THCS

6

89/SGDĐT-GDTiH 02/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy học Tin học lớp 3, 4, 5

7

43/CĐN 02/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập đội văn nghệ tham gia "Liên hoan Tiếng hát CNVCLĐ lần thứ VI", năm 2018

8

42/KH-CĐN 02/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch luyện tập văn nghệ

9

41/CĐGD 02/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện Quỹ "Mái ấm Công đoàn Phú Yên" và Quỹ "Tấm lưới nghĩa tình" năm 2018

10

213/SGDĐT-KTKĐCLGD 02/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

11

179/SGDĐT-TCCB 30/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Góp ý dự thảo các Thông tư của Bộ GDĐT

12

212/SGDĐT-CTTTHSSV 30/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018

13

177/SGDĐT-KHTC 29/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP tính từ năm 2011 đến 2017

14

201/SGDĐT-KTKĐCLGD 29/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Danh sách các vùng ưu tiên xét, thi tốt nghiệp, tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm học 2018-2019

15

208/SGDĐT-VP 29/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

16

40/SGDĐT-CTTTHSSV 29/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn giới thiệu bộ tài liệu Văn hóa giao thông cho học sinh tiểu học

17

02/SGDĐT-VP 29/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Giới thiệu Báo Giáo dục và Thời đại với các cơ sở giáo dục

18

200/SGDĐT-KTKĐCLGD 28/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn công tác tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

19

199/SGDĐT-KTKĐCLGD 28/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018

20

23/VSTBPN 28/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2018
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 1949
     Hôm qua : 2658
     Tổng cộng : 17437530

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn