Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

494/QĐ-SGDĐT 08/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018

2

02/TB-HĐTDVCGV 10/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo thời gian ôn tập và kiểm tra năng lực thực hành kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018

3

91/TB-CĐN 09/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo cấp kinh phí Công đoàn quý II năm 2018

4

465/SGDĐT-VP 09/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chuẩn bị năm học mới và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019

5

626/BC-SGDĐT 09/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo tình hình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các cấp và kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đến năm 2020

6

90/KH-CĐN 09/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018, và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

7

203/SGDĐT-GDTXCN 09/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm học 2018-2019

8

623/SGDĐT-GDTiH 08/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai kế hoạch dạy học cấp Tiểu học năm học 2018-2019

9

622/SGDĐT-VP 08/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện Khung thời gian năm học 2018-2019

10

89KH-SGDĐT 08/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai "Năm Dân vận chính quyền - 2018"

11

461/SGDĐT-VP 08/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tham gia Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018

12

201/TB-SGDĐT 07/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở GDĐT tại cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

13

88/GM-CĐN 07/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hội nghị Ban Chấp hành CĐGD tỉnh lần thứ 4

14

87/CĐN 07/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 8

15

459/SGDĐT-KHTC 07/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Cung cấp thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục

16

11-KHLT/TĐTN-SGDĐT 07/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức "Trại tập huấn Kỹ năng" năm học 2018-2019

17

01/TB-HĐTDVCGV 06/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo về việc thay đổi hình thức kiểm tra năng lực thực hành trong tuyển dụng VCGV năm 2018 của Sở GDĐT

18

107/SGDĐT-GDTrH 06/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Điều chỉnh thời gian tập huấn chuyên môn hè - 2018

19

108/SGDĐT-GDTrH 06/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập thành viên Ban tổ chức và Ban tư vấn, biên tập Hội nghị chuyên đề Hóa học

20

455/SGDĐT-KTKĐCLGD 06/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hoàn thành báo cáo dữ liệu trên phần mềm CSDL ngành về GDMT-PT
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2126
     Hôm qua : 6097
     Tổng cộng : 17963396

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn