Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

186/SGDĐT-GDTiH 27/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kiểm tra thư viện trường tiểu học đạt chuẩn, tiên tiến

2

74/SGDĐT-TTr 27/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn công tác thanh tra coi thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020

3

306/SGDĐT-KHTC 24/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hoàn thành cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu và thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2018-2019

4

71/SGDĐT-KHTC 23/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kế toán

5

301/SGDĐT-KHTC 23/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo thực trạng và đề xuất bổ sung thiết bị dạy học nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông

6

292/SGDĐT-TCCB 22/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lựa chọn và giới thiệu học sinh giỏi, xuất sắc để khen thưởng HSG cấp tỉnh năm học 2018-2019

7

347/SGDĐT-TCCB 21/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

8

346/SGDĐT-KHTC 21/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tăng cường quản lý, sử dụng và lưu ý một số vấn đề về công tác thanh lý tài sản công

9

290/SGDĐT-CTTTHSSV 21/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia 2019

10

289/SGDĐT-TCCB 21/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Rà soát, cập nhật thông tin về đội ngũ Nhà giáo và Cán bộ QLGD

11

286/SGDĐT-KHTC 17/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo số liệu lập kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm 2020

12

284/SGDĐT-VP 17/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2014

13

67/SGDĐT-GDTiH 17/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập họp các cơ sở giáo dục Kỹ năng sống

14

148/SGDĐT-CTTTHSSV 16/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá khảo sát và tổ chức Hội thảo công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường của Bộ GDĐT

15

147/SGDĐT-KTKĐCLGD 16/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đồng ý đánh giá ngoài trường mầm non An Dân

16

19-KHLT/ĐTN-GDĐT-HTH 10/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XXII và tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV, năm 2019

17

65/SGDĐT-CTTTHSSV 16/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Cử đoàn tham gia Cuộc thi "Giao thông học đường" cấp Quốc gia năm học 2018-2019

18

278/SGDĐT-GDTiH 15/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Góp ý điều chỉnh, bổ sung và đăng kí hồ sơ năm học 2019-2020

19

146/KH-SGDĐT 15/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục

20

61/KH-CĐN 15/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong đoàn viên, CBNGNLĐ
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2569
     Hôm qua : 3943
     Tổng cộng : 18221289

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn