Chào mừng năm mới 2019
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

264/KH-CĐN 24/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch luyện tập bóng chuyền mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi - năm 2019

2

263/QĐ-CĐN 24/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thành lập đội bóng chuyền tham gia Giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi - năm 2019

3

262/KH-CĐN 24/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thành lập đội bóng chuyền tham gia giải bóng chuyền mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi - năm 2019

4

957/SGDĐT-KTKĐCLGD 24/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 THPT năm học 2018-2019

5

956/SGDĐT-KTKĐCLGD 24/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2018-2019

6

261/KH-CĐN 24/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

7

259/CĐN 24/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổ chức các hoạt động chăm lo cho CBNGNLĐ

8

414/KH-SGDĐT 24/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức "Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019"

9

842/SGDĐT-VP 24/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Điều chỉnh lịch tập công tác VTLT

10

191/SGDĐT-CTTTHSSV 21/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018

11

190/SGDĐT-CTTTHSSV 21/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hội nghị tập huấn Tăng cường công tác thông tin truyền thông, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet tronmg trường học

12

413/SGDĐT-VP 21/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

13

841/SGDĐT-CTTTHSSV 21/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hưởng ứng "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng" năm 2019

14

256/CĐN 19/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2018-2019

15

838/SGDĐT-VP 18/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

16

255/CĐN 17/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

17

410/SGDĐT-GDTrH 17/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kiểm tra trường THCS đạt chuẩn quốc gia

18

832/SGDĐT-VP 14/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bảo đảm ANTT, ATGT liên quan đến hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trên địa bàn tỉnh

19

831/SGDĐT-CTTTHSSV 13/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trường học năm 2018

20

821/SGDĐT-KHTC 11/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 3385
     Hôm qua : 2950
     Tổng cộng : 17444590

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn