Chào mừng năm học mới năm học 2018-2019
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

695/SGDĐT-GDTrH 13/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2018-2019

2

694/SGDĐT-GDTrH 13/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện môn thể dục và hoạt động phong trào TDTT trường học năm học 2018-2019

3

124/SGDĐT-CTTTHSSV 13/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn bộ tài liệu Văn hóa giao thông học đường năm học 2018-2019

4

123/SGDĐT-GDTrH 13/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mời tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018-2019

5

287/SGDĐT-GDTrH 13/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên cốt cán cấp THPT về dạy học tích cực và kỉ luật tích cực

6

544/SGDĐT-CTTTHSSV 13/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường tại các trường trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

7

542/SGDĐT-CTTTHSSV 12/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thi hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

8

286/SGDĐT-GDTiH 12/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch và triệu tập tập huấn triển khai hệ thống EQMS tích hợp trong CSDL ngành

9

103/CĐN 12/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

10

671/SGDĐT-KHTC 12/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

11

539/SGDĐT-CTTTHSSV 12/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai hướng dẫn công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2018-2019

12

285/SGDĐT-CTTTHSSV 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo 10 suất học bổng toàn phần của trường Đại học FPT

13

689/SGDĐT-CTTTHSSV 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

14

688/SGDĐT-GDTrH 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019

15

284/SGDĐT-VP 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kê hoạch tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

16

606/QĐ-SGDĐT 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thành lập các Cụm thi đua năm học 2018-2019

17

101/CĐN 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

18

537/SGDĐT-KHTC 10/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo số liệu học phí

19

686/SGDĐT-GDTXCN 10/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lịch công tác trọng tâm GDTX và GDĐH năm học 2018-2019

20

685/SGDĐT-GDTXCN 10/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 1623
     Hôm qua : 3773
     Tổng cộng : 17112209

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn