Chào mừng năm mới 2019
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

822/SGDĐT-VP 11/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT

2

820/SGDĐT-KHTC 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đăng ký tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

3

818/SGDĐT-KHTC 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo một số nội dung để tổng hợp phân bổ dự toán NSNN năm 2019

4

817/SGDĐT-GDTrH 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức hội thảo chuyên đề "Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Tin học THCS"

5

405/SGDĐT-GDTiH 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo tổ chức tập huấn dạy học môn Âm nhạc và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học

6

183/SGDĐT-GDTXCN 07/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Cử cán bộ tham dự tập huấn công tác quản lý và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

7

813/SGDĐT-VP 07/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 12/2018

8

812/SGDĐT-CTTTHSSV 07/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hoãn kiểm tra, giám sát công tác của BVSTBPN năm 2018

9

402/SGDĐT-KHTC 05/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo tiếp nhận thiết bị dạy học dùng chung, môn hóa, môn sinh

10

403/KH-SGDĐT 05/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra chuyên môn giáo dục trung học, năm học 2018-2019

11

178/SGDĐT-GDTrH 04/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập CB, GV tham gia Ban giám khảo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ 6, năm học 2018-2019

12

883/QĐ-SGDĐT 04/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019

13

400/TB-SGDĐT 04/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ 6, năm học 2018-2019

14

151/HD-CĐN 03/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

15

176/SGDĐT-GDTXCN 03/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Cử giáo viên Vật lí, Hóa học, Sinh học của trung tâm GDTX tham gia tập huấn

16

175/SGDĐT-KHTC 03/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Dự họp thống nhất số liệu thống kê đầu năm học 2018-2019

17

174/SGDĐT-GDTrH 03/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn biên soạn và xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến

18

150/CĐN 30/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

19

396/SGDĐT-CTTTHSSV 30/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo thời gian kiểm tra hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

20

172/SGDĐT-GDTrH 30/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn hiệu trưởng trường THPT về thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 3493
     Hôm qua : 2950
     Tổng cộng : 17444698

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn