Chào mừng năm mới 2019
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

394/SGDĐT-VP 29/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo tham gia cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn liền với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

2

171/SGDĐT-TCCB 29/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mời tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

3

169/SGDĐT-KHTC 29/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập Hội nghị giao ban công tác kế toán và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kế toán

4

796/SGDĐT-CTTTHSSV 28/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phân phối Poster "Vận động thể lực 30 phút mỗi ngày để giảm nguy cơ THA, TBMMN, ĐTĐ

5

794/SGDĐT-CTTTHSSV 26/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019)

6

391/SGDĐT-CTTTHSSV 23/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn - Đội, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh

7

388/TB-SGDĐT 23/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hoãn Hội nghị về tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

8

791/SGDĐT-VP 22/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Khẩn trương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa, bão

9

789/SGDĐT-VP 21/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

10

850/QĐ-SGDĐT 21/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Ban hành Thể lệ Hội thi "Nữ duyên dáng tài năng ngành Giáo dục Phú Yên" lần thứ 3, năm 2019

11

787/SGDĐT-KHTC 20/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do tình hình mưa, bão (cơn bão số 8) ngày 18/11/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

12

864/SGDĐT-GDTrH 20/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn cấu trúc đề kiểm tra tập trung học kì I, khối 10, 11 THPT năm học 2018-2019

13

786/SGDĐT-CTTTHSSV 19/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tăng cường công tác phòng, chống sốt rét

14

784/SGDĐT-CTTTHSSV 19/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống và điều trị bệnh Tay chân miệng

15

860/SGDĐT-GDTiH 19/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn giảng dạy môn Thể dục theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh tiểu học

16

387/TB-SGDĐT 19/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kết quả xét hồ sơ ứng viên dự tuyển về giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

17

845/QĐ-SGDĐT 16/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở GDĐT

18

712/SGDĐT-GDTXCN 16/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Viết bài đăng Tập san Khoa học Giáo dục Phú Yên số 14

19

381/SGDĐT-VP 16/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội thi Rung chuông vàng

20

379/KH-SGDĐT 16/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục phổ thông
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 3301
     Hôm qua : 2950
     Tổng cộng : 17444506

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn