Chào mừng năm mới 2019
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

109/CĐN-QTT 16/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo nhận tiền tương trợ tháng 10/ 11/2018

2

380/KH-SGDĐT 16/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề "Nâng cáo chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Tin học THCS"

3

05/QCPH-SGDĐT-CĐN 14/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Quy chế phối hợp công tác giữa Sở GDĐT và Công đoàn ngành GD tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2023

4

376/SGDĐT-GDTXCN 14/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kiểm tra nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 tại các Phòng GDĐT và hoạt động của các TTHTCĐ

5

375/TB-SGDĐT 14/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo lịch đi thăm các trường nhân ngày kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

6

356/SGDĐT-GDTXCN 13/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kế hoạch kiểm tra công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ năm 2018

7

159/SGDĐT-TCCB 13/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua khen thưởng

8

704/SGDĐT-TCCB 13/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai tuyên truyền thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND về hoạt động sáng kiến

9

28/VSTBPN 12/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác của BVSTBPN năm 2018

10

132/TB-CĐN 12/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Cấp kinh phí Công đoàn quý III năm 2018

11

836/SGDĐT-KHTC 09/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính

12

354/KH-SGDĐT 09/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội nghị về tổ chức, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

13

131/CĐN 08/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

14

130/KH-CĐN 08/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt 14/12/2018(chu kỳ 2018-2019)

15

156/GTT-SGDĐT 08/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn giáo viên cốt cán trung tâm GDTX

16

684/SGDĐT-KHTC 08/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Rà soát báo cáo danh mục tài sản chuyên dùng

17

832/SGDĐT-KHTC 07/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện dự toán năm 2018

18

351/KH-SGDĐT 07/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học tại các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học năm 2018

19

350/Kh-SGDĐT 07/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kĩ thuật của học sinh trung học

20

349/TB-SGDĐT 06/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở GDĐT tại Hội nghị phát triển văn hóa đọc và trao tủ sách lớp học cho các trường phổ thông năm 2018
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 3431
     Hôm qua : 2950
     Tổng cộng : 17444636

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn