Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

23/CĐN 14/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

2

143/SGDĐT-TCCB 15/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019

3

78/KH-SGDĐT 15/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

4

77/KH-SGDĐT 15/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019

5

76/KH-SGDĐT 15/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo của tỉnh Phú Yên

6

30/SGDĐT-TCCB 14/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập CCVC tham dự tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng

7

28/SGDĐT-GDTiH 13/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập tham gia lớp tập huấn giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học

8

21/CĐN 12/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phần mềm tư vấn pháp luật trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam

9

133/SGDĐT-KHTC 12/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ GDĐT về hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

10

74/KH-SGDĐT 12/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra tập trung học kỳ II, năm học 2018-2019

11

142/SGDĐT-TCCB 11/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2019

12

131/SGDĐT-VP 12/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chuẩn bị nội dung cho Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục lần thứ 3" năm 2019

13

72/SGDĐT-GDTrH 11/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo thời gian kiểm tra công nhận thư viện đạt chuẩn quốc gia

14

71/TB-SGDĐT 11/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo số 06 - Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019

15

31/KH-BVSTBPN 08/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên năm 2019

16

139/SGDĐT-GDMN 07/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

17

127/SGDĐT-KHTC 07/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo đăng ký tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục

18

70/KH-SGDĐT 06/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

19

69/SGDĐT-KHTC 06/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020

20

126/SGDĐT-GDTrH 06/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đề xuất thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020 tỉnh Phú Yên
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2405
     Hôm qua : 6097
     Tổng cộng : 17963675

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn