Chào mừng năm học mới năm học 2018-2019
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

513/SGDĐT-KHTC 27/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; chính sách về giáo dục đối với học sinh khuyết tật năm học 2018-2019

2

512/SGDĐT-KHTC 27/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đăng ký số lượng trẻ mẫu giáo uống sữa Chương trình Sữa học đường, năm học 2018-2019

3

51/KH-STP-SGDĐT 20/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hợp phối hợp tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, giáo viên và học sinh năm 2018

4

507/SGDĐT-CTTTHSSV 22/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổ chức tuyên truyền, giao dục pháp luật về TTATGT trong năm học 2018-2019

5

652/SGDĐT-KHTC 22/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện các văn bản QPPL về quản lý, sử dụng tài sản công

6

497/SGDĐT-VP 21/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hưởng ứng tham gia cuộc thi viết "sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

7

496/SGDĐT-CTTTHSSV 21/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tăng cường công tác đảm bảo ANTT và TTATGT trong dịp Lễ Quốc khánh ngày 2/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019

8

206/TB-SGDĐT 20/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Công bố chuyên mục "Trao đổi ý kiến góp ý của nhân dân"

9

489/SGDĐT-VP 17/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn các nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2018

10

644/SGDĐT-KHTC 16/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện chế độ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP học kỳ 1 năm học 2018-2019

11

642/SGDĐT-KHTC 16/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 đối với chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo

12

65/BC-SGDĐT-BHXH 16/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bao cáo tống kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

13

110/GTT-SGDĐT 16/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lí cho Giám đốc trung tâm GDTX

14

95/GM-CĐN 15/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn

15

1602/QĐ-UBND 13/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Sở GDĐT tỉnh Phú Yên năm học 2017-2018

16

109/SGDĐT-GDTiH 15/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập Hội nghị hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục tiểu học; năm học 2018-2019

17

478/SGDĐT-CTTTHSSV 15/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các trường học

18

494/QĐ-SGDĐT 08/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018

19

02/TB-HĐTDVCGV 10/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo thời gian ôn tập và kiểm tra năng lực thực hành kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018

20

91/TB-CĐN 09/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo cấp kinh phí Công đoàn quý II năm 2018
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 1554
     Hôm qua : 3773
     Tổng cộng : 17112140

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn