Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

40/HD-CĐN 03/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019 trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động

2

39/HD-CĐN 03/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn xét chọn và đề nghị biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

3

171/SGDĐT-GDTrH 03/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tham gia thi đấu giải Việt dã "Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng" lần thứ X năm 2019

4

101/TB-SGDĐT 03/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kiểm tra chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" tại huyện Tây Hòa

5

43/SGDĐT-GDMN 03/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập tham gia Hội thảo, tập huấn Chuyên đề "Vai trò của hoạt động thực hành trong dạy học lấy trẻ làm trung tâm" và "Dạy tiếng Anh trong trường mầm non"

6

38/HD-CĐN 03/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn về việc khen thưởng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" năm 2019

7

38/HD-CĐN 03/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn về việc khen thưởng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" năm 2019

8

42/SGDĐT-KTKĐCLGD 03/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập bổ sung thành phần tham dự hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh lớp 10, năm học 2019-2020

9

99/KH-SGDĐT 03/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tập huấn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non

10

170/SGDĐT-KHTC 01/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và nhà vệ sinh, công trình nước sạch

11

169/SGDĐT-CTTTHSSV 01/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai công tác tình nguyện viên Chữ thập đỏ năm 2019

12

96/KH-SGDĐT 01/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2020

13

36/KH-CĐN 29/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức "Tháng Công nhân" năm 2019

14

35/KH-CĐN 29/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

15

34/CĐN 29/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đôn đốc các Công đoàn cơ sở thu thập và cung cấp dữ liệu đoàn viên

16

33/HD-CĐN 29/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền công đoàn năm 2019

17

32/HD-CĐN 29/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên

18

31/TB-CĐGD 29/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo cấp kinh phí Công đoàn quý I năm 2019

19

198/SGDĐT-KTKĐCLGD 01/4/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019

20

195/SGDĐT-CTTTHSSV 29/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2410
     Hôm qua : 3943
     Tổng cộng : 18221130

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn