Chào mừng năm mới 2019
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

677/SGDĐT-CTTTHSSV 06/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phối hợp công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm

2

676/SGDĐT-CTTTHSSV 06/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tăng cường tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác GDTC trong trường phổ thông

3

348/SGDĐT-GDTiH 06/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra PCGDTH các huyện, thị xã, thành phố

4

128/CĐN 06/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và Chương trình An sinh xã hội năm 2018

5

347/SGDĐT-CTTTHSSV 05/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội thi truyền thông công tác PCTP, PCMBN, phòng, chống tệ nạn ma túy và HIV/AIDS năm 2018

6

345/Kh-SGDĐT 02/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử ngành GDĐT

7

04/LT-SGDĐT-CĐN 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019

8

339/KH-SGDĐT 29/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sở GDĐT năm 2019

9

815/SGDĐT-KHTC 01/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ngày 24/10/2018

10

811/SGDĐT-KHTC 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện Nghị định số 145/2018/NĐ-CP

11

27/KH-VSTBPN 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú Yên năm 2018

12

812/SGDĐT-KTKĐCLGD 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

13

667/SGDĐT-KHTC 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Rà soát báo cáo vướng mắc và nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học

14

664/SGDĐT-CTTTHSSV 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THPT năm học 2018-2019

15

663/SGDĐT-KHTC 30/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện các giải pháp thoát nước trong mùa mưa, bão năm 2018

16

341/SGDĐT-GDTiH 30/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức hội thảo và tập huấn GV dạy môn Thể dục cấp tiểu học

17

803/SGDĐT-GDTiH 30/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai công tác thư viện trong nhà trường tiểu học

18

658/SGDĐT-TTr 29/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác viên thanh tra năm 2018

19

654/SGDĐT-VP 26/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì

20

338/SGDĐT-GDTrH 26/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo lịch kiểm tra chuẩn PCGD THCS năm 2018
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 3253
     Hôm qua : 2950
     Tổng cộng : 17444458

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn