Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

67/KH-SGDĐT 05/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh khối THCS năm học 2018-2019

2

123/SGDĐT-GDTrH 05/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Công nhận các bài viết đăng Tạp san Khoa học Giáo dục Phú Yên - số 14 năm 2019

3

130/SGDĐT-VP 05/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo quy định về thời gian trong công tác dạy và học

4

121/SGDĐT-VP 04/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 388/QĐ-BGDT ngày 20/02/2019 của Bộ GDĐT

5

128/SGDĐT-GDTiH 04/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025

6

120/SGDĐT-CTTTHSSV 04/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai tài liệu tham khảo "Thực hành tâm lý học đường" ở cấp tiểu học

7

116/SGDĐT-KHTC 04/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện thông báo số 509/TB-STC ngày 21/02/2019 của Sở Tài chính

8

30/VSTBPN 04/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019

9

64/KH-SGDĐT 28/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, với Chủ đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"

10

63/TB-SGDĐT 28/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo số 05 - Hội khỏe Phù Đổng, năm học 2018-2019

11

61/TB-SGDĐT 26/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo số 04 - Hội khỏe Phù Đổng, năm học 2018-2019

12

101/SGDĐT-VP 27/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

13

62/KH-SGDĐT 27/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và VTLT năm 2019

14

60/SGDĐT-VP 20/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo các Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh năm 2018

15

20/SGDĐT-GDTiH 20/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mời họp triển khai thư viện thân thiện trường tiểu học

16

114/SGDĐT-GDMN 20/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục mầm non

17

58/KH-SGDĐT 19/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục năm 2019 của ngành giáo dục tỉnh Phú Yên

18

57/TB-SGDĐT 19/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo số 03 - Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019

19

17/SGDĐT-GDTrH 19/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn CBQL THCS "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018-2025"

20

16/KH-CĐN 19/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2014
     Hôm qua : 6097
     Tổng cộng : 17963284

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn