Chào mừng năm mới 2019
Untitled Document
     TRA CỨU VĂN BẢN MỚI
   
Số văn bản:
Ngày ký:
Cơ quan ban hành:
Về việc 
 
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

Kế hoạch số 421/KH-SGDĐT 28/12/2018 Sở GDĐT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

2

19/KH-SGDĐT 18/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra điều kiện cấp giấy phép(gia hạn giấy phép) tổ chức DTHT ngoài nhà trường tại 02 huyện: Sông Hinh và Sơn Hòa

3

18/KH-SGDĐT 18/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tập huấn công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở GDMN

4

09/SGDĐT-CTTTHSSV 18/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập CBCCVC và HSSV tham gia Lễ phát động năm An toàn giao thông 2019

5

16/SGDĐT-KHTC 17/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2018

6

26/SGDĐT-VP 17/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn báo cáo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

7

15/KH-SGDĐT 16/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội thi "Cô cấp dưỡng giỏi" cấp tỉnh, năm 2019

8

24/SGDĐT-KHTC 16/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hỗ trợ cho CBCCVC và người lao động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

9

14/KH-SGDĐT 16/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch giao lưu "Tiếng Việt của chúng em" cho học sinh dân tộc thiểu số

10

40/SGDĐT-KHTC 16/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo nhu cầu đầu tư CSVC, MSTB thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11

39/SGDĐT-GDTrH 16/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chi lương cho CBCCVC và người lao động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

12

37/SGDĐT-VP 15/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT và PCCC, CNCH dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

13

Công văn số 33/SGDĐT-KHTC 15/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Về việc báo cáo tình hình công khai và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2018

14

12/TB-SGDĐT 14/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Sở GDĐT tại Hội nghị sơ kết học kì I và hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm GDTiH học kì II, năm học 2018-2019

15

32/SGDĐT-GDTrH 14/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kì I năm học 2018-2019

16

30/SGDĐT-VP 10/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đăng ký danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung năm 2019

17

21/SGDĐT-KHTC 10/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí QLHC đối với các cơ quan NN và cơ chế tự chủ của vđơn vị SNCL năm 2018

18

09/KH-SGDĐT 09/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch hành động của Sở GDĐT thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

19

06/SGDĐT-VP 09/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bổ sung đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

20

17/SGDĐT-KHTC 08/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo tình hình sử dụng dự toán NSNN năm 2018
 
 
 
       
 
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 2065
     Hôm qua : 2658
     Tổng cộng : 17437646

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn