Chào mừng năm mới 2019
Untitled Document
     TRA CỨU VĂN BẢN MỚI
   
Số văn bản:
Ngày ký:
Cơ quan ban hành:
Về việc 
 
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

147/SGDĐT-CTTTHSSV 18/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai chương trình giáo dục và giao lưu"An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2018-2019

2

23/CĐN 14/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

3

143/SGDĐT-TCCB 15/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019

4

78/KH-SGDĐT 15/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

5

77/KH-SGDĐT 15/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019

6

76/KH-SGDĐT 15/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo của tỉnh Phú Yên

7

30/SGDĐT-TCCB 14/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập CCVC tham dự tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng

8

28/SGDĐT-GDTiH 13/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập tham gia lớp tập huấn giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học

9

21/CĐN 12/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phần mềm tư vấn pháp luật trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam

10

133/SGDĐT-KHTC 12/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ GDĐT về hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

11

74/KH-SGDĐT 12/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra tập trung học kỳ II, năm học 2018-2019

12

142/SGDĐT-TCCB 11/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2019

13

131/SGDĐT-VP 12/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chuẩn bị nội dung cho Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục lần thứ 3" năm 2019

14

72/SGDĐT-GDTrH 11/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo thời gian kiểm tra công nhận thư viện đạt chuẩn quốc gia

15

71/TB-SGDĐT 11/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo số 06 - Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019

16

31/KH-BVSTBPN 08/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên năm 2019

17

139/SGDĐT-GDMN 07/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

18

127/SGDĐT-KHTC 07/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo đăng ký tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục

19

70/KH-SGDĐT 06/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

20

69/SGDĐT-KHTC 06/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020
 
 
 
       
 
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 1717
     Hôm qua : 4322
     Tổng cộng : 17692347

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn