http://www.phuyen.edu.vn Trang chủ Điểm thi Liên hệ Sơ đồ Website

Chào mừng năm mới 2019

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

36/SGDĐT-VP 22/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn đón và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

2

23/SGDĐT-VP 22/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo các văn bản tuyên truyền trong Quý I năm 2019

3

22/SGDĐT-CTTTHSSV 22/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kết quả giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đợt 2/2018

4

54/SGDĐT-TCCB 22/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn về đào tạo sau đại học

5

34/SGDĐT-TCCB 22/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019

6

10/SGDĐT-VP 22/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mời tham dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Lãnh đạo Viện Nghiên cứu cao cấp về toán

7

53/SGDĐT-VP 22/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện tiêu chí trường học và giáo dục theo Thông tư mới của Bộ GDĐT

8

33/SGDĐT-VP 21/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

9

48/SGDĐT-KTKĐCLGD 21/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2018-2019

10

20/TB-SGDĐT 21/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo điều chỉnh thời gian kiểm tra điều kiện cấp giấy phép(gia hạn giấy phép) DTHT tại 02 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh

11

13/KH-CĐN 21/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019

12

Kế hoạch số 421/KH-SGDĐT 28/12/2018 Sở GDĐT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

13

19/KH-SGDĐT 18/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra điều kiện cấp giấy phép(gia hạn giấy phép) tổ chức DTHT ngoài nhà trường tại 02 huyện: Sông Hinh và Sơn Hòa

14

18/KH-SGDĐT 18/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tập huấn công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở GDMN

15

09/SGDĐT-CTTTHSSV 18/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập CBCCVC và HSSV tham gia Lễ phát động năm An toàn giao thông 2019

16

16/SGDĐT-KHTC 17/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2018

17

26/SGDĐT-VP 17/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn báo cáo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

18

15/KH-SGDĐT 16/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội thi "Cô cấp dưỡng giỏi" cấp tỉnh, năm 2019

19

24/SGDĐT-KHTC 16/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hỗ trợ cho CBCCVC và người lao động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

20

14/KH-SGDĐT 16/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch giao lưu "Tiếng Việt của chúng em" cho học sinh dân tộc thiểu số
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
 
   
 
     

Bản quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057842056 Fax : 057842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn