http://www.phuyen.edu.vn Trang chủ Điểm thi Liên hệ Sơ đồ Website

Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

292/SGDĐT-TCCB 22/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lựa chọn và giới thiệu học sinh giỏi, xuất sắc để khen thưởng HSG cấp tỉnh năm học 2018-2019

2

347/SGDĐT-TCCB 21/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

3

346/SGDĐT-KHTC 21/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tăng cường quản lý, sử dụng và lưu ý một số vấn đề về công tác thanh lý tài sản công

4

290/SGDĐT-CTTTHSSV 21/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia 2019

5

289/SGDĐT-TCCB 21/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Rà soát, cập nhật thông tin về đội ngũ Nhà giáo và Cán bộ QLGD

6

286/SGDĐT-KHTC 17/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo số liệu lập kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm 2020

7

284/SGDĐT-VP 17/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2014

8

67/SGDĐT-GDTiH 17/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập họp các cơ sở giáo dục Kỹ năng sống

9

148/SGDĐT-CTTTHSSV 16/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá khảo sát và tổ chức Hội thảo công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường của Bộ GDĐT

10

147/SGDĐT-KTKĐCLGD 16/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đồng ý đánh giá ngoài trường mầm non An Dân

11

19-KHLT/ĐTN-GDĐT-HTH 10/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XXII và tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV, năm 2019

12

65/SGDĐT-CTTTHSSV 16/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Cử đoàn tham gia Cuộc thi "Giao thông học đường" cấp Quốc gia năm học 2018-2019

13

278/SGDĐT-GDTiH 15/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Góp ý điều chỉnh, bổ sung và đăng kí hồ sơ năm học 2019-2020

14

146/KH-SGDĐT 15/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục

15

61/KH-CĐN 15/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong đoàn viên, CBNGNLĐ

16

145/SGDĐT-TTr 15/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo thời gian kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh, tổ chức đăng ký dự thi, hồ sơ thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

17

275/SGDĐT-TCCB 15/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cho CCVC, người lao động và học sinh

18

327/SGDĐT-VP 15/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2018-2019

19

273/SGDĐT-TCCB 14/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Truy thu BHXH bất buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập

20

143/KH-SGDĐT 14/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai hoạt động thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và võ cổ truyền tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331
 
   
 
     

Bản quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057842056 Fax : 057842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn