Văn bản liên quan
Điều chỉnh kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP từ thực chi ngân sách
Ngày ban hành:
25/03/2013
Ngày hiệu lực:
25/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn báo cáo về tình hình tổ chức dạy thêm, học thêm
Ngày ban hành:
22/03/2013
Ngày hiệu lực:
22/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy đổi tiết dạy đối với công tác kiêm nhiệm phòng thiết bị
Ngày ban hành:
20/03/2013
Ngày hiệu lực:
20/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Một số lưu ý kì thi giải toán trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
20/03/2013
Ngày hiệu lực:
20/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực