Văn bản liên quan
Triệu tập CBQL, GV tham gia tập huấn giáo viên chủ nhiệm về công tác tư vấn tâm lý và tập huấn dạy học tìm hiểu kinh doanh trong trường trung học
Ngày ban hành:
24/06/2013
Ngày hiệu lực:
24/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bồi dưỡng hè cho học sinh tiểu học chưa đạt chuẩn và nộp báo cáo năm
Ngày ban hành:
21/06/2013
Ngày hiệu lực:
21/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bổ sung nội dung công văn số 275/SGDĐT-VP ngày 27/5/2013
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT - GDTX NĂM 2013
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực