Văn bản liên quan
Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Ngày ban hành:
29/05/2019
Ngày hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề nghị tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ, CBCĐ tại Hội nghị gắp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Phú Yên với CNVCLĐ năm 2019
Ngày ban hành:
29/05/2019
Ngày hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Rà sóat, đăng ký bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3, đối tượng 4 năm 2019
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai chuỗi hoạt động trong chiến dịch "Môi trường xanh" chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019)
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực