Văn bản liên quan
Duy trì kết quả đạt được của Dự án Phát triển Gd THCS II
Ngày ban hành:
07/11/2012
Ngày hiệu lực:
07/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phân công trách nhiệm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
07/11/2012
Ngày hiệu lực:
07/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
việc triệu tập học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
06/11/2012
Ngày hiệu lực:
06/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết luận Hội nghị triển khai công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học năm học 2012-2013 của Đ/c Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Sở GDĐT
Ngày ban hành:
06/11/2012
Ngày hiệu lực:
06/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực