Thông tin chi tiết:
Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục: Trần Mạnh Hùng
Họ và tên Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục: Trần Mạnh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842054
Email tranmanhhung@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách