Văn bản liên quan
Quyết định 171/QĐ-LĐLĐ ngày 28/9/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế Thi đua- Khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:
28/09/2015
Ngày hiệu lực:
28/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực