Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trần Khắc Lễ

Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trần Khắc Lễ
Điện thoại : CQ: (0257) 3842057 - Di động: 0913439463
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : trankhacle@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Giám đốc Sở GDĐT

Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Ngô Ngọc Thư

Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Ngô Ngọc Thư
Điện thoại : CQ: (0257) 3501619 - DĐ: 0905129277
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : ngongocthu@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phó Giám đốc Sở GDĐT

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Phạm Huy Văn

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Phạm Huy Văn
Điện thoại : CQ: (0257) 3842056 - DĐ: 0918783334
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phamhuyvan@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phó Giám đốc Sở GDĐT

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Dương Chí Tâm

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Dương Chí Tâm
Điện thoại : CQ: (0257) 3827686 - DĐ: 0901773869
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : duongchitam@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Chánh Văn phòng - Sở GDĐT

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Lê Duy Nhất

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Lê Duy Nhất
Điện thoại : CQ: (0257) 3842052 - DĐ: 0942000820
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : leduynhat@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Phạm Ngọc Thơ

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Phạm Ngọc Thơ
Điện thoại : CQ: (0257) 3842060 - DĐ: 0914187578
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P.7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phamngoctho@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Sở GDĐT

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Võ Nguyên Hòa

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Võ Nguyên Hòa
Điện thoại : CQ: (0257) 3826020 - DĐ: 0818747678
Điạ chỉ : 114 Lê Trung Kiên, phường 2, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : vonguyenhoa@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Dương Bình Luyện

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Dương Bình Luyện
Điện thoại : CQ: (0257) 3842044 - Di động: 0914072483
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P.7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : duongbinhluyen@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Trưởng Phòng Giáo dục Trung học - Sở GDĐT