Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Phạm Huy Văn

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Phạm Huy Văn
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phamhuyvan@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Chánh Văn phòng Sở GDĐT

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Dương Chí Tâm

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Dương Chí Tâm
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : duongchitam@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở GDĐT

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Võ Nguyên Hòa

Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Võ Nguyên Hòa
Điện thoại : 2573826020
Điạ chỉ : 114 Lê Trung Kiên, phường 2, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : vonguyenhoa@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên