Thông tin chi tiết:
Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Dương Bình Luyện
Họ và tên Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Dương Bình Luyện
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên BCH Đảng bộ Sở GDĐT
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Sở GDĐT
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P.7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại CQ: (0257) 3842044 - Di động: 0914072483
Email duongbinhluyen@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách