Thông tin chi tiết:
Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trần Khắc Lễ
Họ và tên Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trần Khắc Lễ
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Lãnh đạo Sở
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại CQ: (0257) 3842057 - Di động: 0913439463
Email trankhacle@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách