Thông tin chi tiết:
Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Võ Nguyên Hòa
Họ và tên Ủy viên BCH Đảng bộ: Đồng chí Võ Nguyên Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên BCH Đảng bộ Sở GDĐT
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Trung tâm GDTX tỉnh
Địa chỉ 114 Lê Trung Kiên, phường 2, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại CQ: (0257) 3826020 - DĐ: 0818747678
Email vonguyenhoa@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách