Trưởng phòng: Trần Ngọc Hiệp

Trưởng phòng: Trần Ngọc Hiệp
Điện thoại : 02573842043
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : tranngochiep@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ giáo dục cho từng năm học; Quản lý chỉ đạo
đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Trưởng phòng: Trương Văn Bi

Phó Trưởng phòng: Trương Văn Bi
Điện thoại : 02573842043
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : truongvanbi@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, Công tác y tế học đường, Phòng chống tệ nạn xã hội, An sinh xã hội học đường

Chuyên viên: Nguyễn Hồng Quàng

Chuyên viên: Nguyễn Hồng Quàng
Điện thoại : 02573842043
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : nguyenhongquang@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ; Giáo dục khuyết tật và hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Điện thoại : 02573842043
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : nguyenthithuyhanh@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ; Giáo dục khuyết tật và hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

Chuyên viên: Trần Thị Ngọc Bích

Chuyên viên: Trần Thị Ngọc Bích
Điện thoại : 02573842961
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : tranthingocbich@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách công tác chuyên môn Nhà trẻ; Triển khai và thực hiện chuyên đề: xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; Công tác xây dựng nông thôn mới; công tác BDTX cho CBQL và GV mầm non; Công tác hồ sơ chuyên môn, sách, thiết bị GDMN.

Chuyên viên: Lê Thị Ngọc Thư

Chuyên viên: Lê Thị Ngọc Thư
Điện thoại : 02573842961
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : lethingocthu@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Công tác quản lý các Cơ sở GDMN tư thục; phụ trách hoạt động lớp Mẫu giáo ghép; công tác Kiểm định CLGD và công nhận trường mầm non đạt chuẩn QG.

Chuyên viên: Lê Thị Thùy Dương

Chuyên viên: Lê Thị Thùy Dương
Điện thoại : 02573842961
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : lethithuyduong@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách công tác chuyên môn Mẫu giáo; công tác Giáo dục ATGT; công tác phổ cập GDMN; chương trình Sữa học đường.