Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Lê Thị Ngọc Thư
Họ và tên Chuyên viên: Lê Thị Ngọc Thư
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Sở GDĐT
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842961
Email lethingocthu@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách