Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Họ và tên Chuyên viên: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842043
Email nguyenthithuyhanh@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách