Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Trần Thị Ngọc Bích
Họ và tên Chuyên viên: Trần Thị Ngọc Bích
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842961
Email tranthingocbich@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách