Thông tin chi tiết:
Phó Trưởng phòng: Trương Văn Bi
Họ và tên Phó Trưởng phòng: Trương Văn Bi
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842043
Email truongvanbi@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách