Thông tin chi tiết:
Trưởng phòng: Trần Ngọc Hiệp
Họ và tên Trưởng phòng: Trần Ngọc Hiệp
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842043
Email tranngochiep@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách