Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Lê Thị Anh Thư
Chuyên viên Chuyên viên: Lê Thị Anh Thư
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842044
Email lethianhthu@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách