Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Trần Trọng Cai
Chuyên viên Chuyên viên: Trần Trọng Cai
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842044
Email trantrongcai@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách