Thông tin chi tiết:
Trưởng phòng: Dương Bình Luyện
Trưởng phòng Trưởng phòng: Dương Bình Luyện
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842044
Email duongbinhluyen@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách