Phó Trưởng phòng: Lê Tấn Thích

Phó Trưởng phòng: Lê Tấn Thích
Điện thoại : 02573842044
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : letanthich@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

GDTX-CN

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Bảo Hòa

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Bảo Hòa
Điện thoại : 02573842044
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : nguyenbaohoa@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Trưởng phòng: Dương Bình Luyện

Trưởng phòng: Dương Bình Luyện
Điện thoại : 02573842044
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : duongbinhluyen@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung

Chuyên viên: Ngô Quốc Hưng

Chuyên viên: Ngô Quốc Hưng
Điện thoại : 02573811044
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : ngoquochung@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Chuyên viên môn Vật lý

Chuyên viên: Lê Thị Anh Thư

Chuyên viên: Lê Thị Anh Thư
Điện thoại : 02573842044
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : lethianhthu@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Chuyên viên môn tiếng Anh