Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Ngô Quốc Hưng
Chuyên viên Chuyên viên: Ngô Quốc Hưng
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573811044
Email ngoquochung@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách