Thông tin chi tiết:
Phó Trưởng phòng: Lê Tấn Thích
Họ và tên Phó Trưởng phòng: Lê Tấn Thích
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842044
Email letanthich@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách