Trưởng phòng: Cao Văn Sự

Trưởng phòng: Cao Văn Sự
Điện thoại : 0257.381151
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : caovansu@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung

Chuyên viên: Huỳnh Xuân Hải

Chuyên viên: Huỳnh Xuân Hải
Điện thoại : 02573842051
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : huynhxuanhai@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

Chuyên viên: Nguyễn Văn Ngợi

Chuyên viên: Nguyễn Văn Ngợi
Điện thoại : 02573842051
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : nguyenvanngoi@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách công tác thống kê; kế hoạch; tổng hợp chung; thiết bị; các dự án, chương trình mục tiêu...; chế độ chính sách cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi; các chính sách đối với giáo dục mầm non, phổ thông.

Chuyên viên: Trần Thị Thanh Phong

Chuyên viên: Trần Thị Thanh Phong
Điện thoại : 0257.3811051
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : tranthithanhphong@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách lĩnh vực quản lý tài chính về: tổng hợp chung về tài chính và quyết toán; vốn đầu tư; vốn dự án ODA, viện trợ...; các chế độ chính sách cho học sinh sinh viên