Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Huỳnh Xuân Hải
Họ và tên Chuyên viên: Huỳnh Xuân Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Sở GDĐT
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842051
Email huynhxuanhai@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách