Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Nguyễn Văn Ngợi
Họ và tên Chuyên viên: Nguyễn Văn Ngợi
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842051
Email nguyenvanngoi@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách