Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Trần Thị Thanh Phong
Họ và tên Chuyên viên: Trần Thị Thanh Phong
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 0257.3811051
Email tranthithanhphong@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách