Thông tin chi tiết:
Trưởng phòng: Cao Văn Sự
Họ và tên Trưởng phòng: Cao Văn Sự
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Sở GDĐT
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 0257.381151
Email caovansu@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách