Thông tin chi tiết:
Trưởng phòng: Huỳnh Quốc Lực
Họ và tên Trưởng phòng: Huỳnh Quốc Lực
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Tổ chức cán bộ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842050
Email huynhquocluc@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách