Thông tin chi tiết:
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hoàng
Họ và tên Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842050
Email nguyenthanhhoang@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách