Thông tin chi tiết:
Chánh Văn phòng: Dương Chí Tâm
Họ và tên Chánh Văn phòng: Dương Chí Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842056
Email duongchitam@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách