Chánh Thanh tra: Lê Duy Nhất

Chánh Thanh tra: Lê Duy Nhất
Điện thoại : 02573842052
Điạ chỉ :
Thư điện tử : leduynhat@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung

Phó Chánh Thanh tra: Dương Sinh

Phó Chánh Thanh tra: Dương Sinh
Điện thoại : 02573842052
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : duongsinh@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn :

Lĩnh vực phụ trách