Thông tin chi tiết:
Phó Chánh Thanh tra: Dương Sinh
Họ và tên Phó Chánh Thanh tra: Dương Sinh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842052
Email duongsinh@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách