Thông tin chi tiết:
Thanh tra viên: Dương Văn Thuận
Họ và tên Thanh tra viên: Dương Văn Thuận
Giới tính Nam
Chức vụ Thanh tra viên
Email duongvanthuan@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách