Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Văn Thị Giáng Sinh
Chuyên viên Chuyên viên: Văn Thị Giáng Sinh
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 0257.3811068
Email vanthigiangsinh@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách