Chánh Văn phòng: Phạm Huy Văn

Chánh Văn phòng: Phạm Huy Văn
Điện thoại : 02573842056. Fax: 02573842045.
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn-TP Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : phamhuyvan@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Quản lý chung

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Lập

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Lập
Điện thoại : 02573827686
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : lethilap@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Tổng hợp

Phó Chánh Văn phòng: Trương Văn Long

Phó Chánh Văn phòng: Trương Văn Long
Điện thoại : 0257.3811068
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : truongvanlong@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Tài chính - Kế toán

Chuyên viên: Đặng Ngọc Phú

Chuyên viên: Đặng Ngọc Phú
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : dangngocphu@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Công tác ATGT, Phòng chống tội phạm, Phòng chống đuối nước trong trường học

Chuyên viên: Văn Thị Giáng Sinh

Chuyên viên: Văn Thị Giáng Sinh
Điện thoại : 0257.3811068
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : vanthigiangsinh@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Kế toán

Chuyên viên Văn thư: Lưu Thị Mỹ Châu

Chuyên viên Văn thư: Lưu Thị Mỹ Châu
Điện thoại : 02573842045
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : luuthimychau@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Công tác Văn thư

Nhân viên: Phan Phú Định

Nhân viên: Phan Phú Định
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phanphudinh@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Lĩnh vực phụ trách

Nhân viên lái xe