Thông tin chi tiết:
Chuyên viên: Đặng Ngọc Phú
Họ và tên Chuyên viên: Đặng Ngọc Phú
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Văn phòng Sở
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842056
Email dangngocphu@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách