Thông tin chi tiết:
Nhân viên: Lê Thị Sương
Họ và tên Nhân viên: Lê Thị Sương
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842056
Email lethithusuong@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách