Thông tin chi tiết:
Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Lập
Họ và tên Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Lập
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Chánh văn phòng
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573827686
Email lethilap@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách