Thông tin chi tiết:
Phó Chánh Văn phòng: Trương Văn Long
Họ và tên Phó Chánh Văn phòng: Trương Văn Long
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Chánh văn phòng
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại 0257.3811068
Email truongvanlong@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách