Văn bản liên quan
Rà sóat, đăng ký bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3, đối tượng 4 năm 2019
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai chuỗi hoạt động trong chiến dịch "Môi trường xanh" chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019)
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2019
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức và hoạt động các Cơ sở giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
Ngày ban hành:
27/05/2019
Ngày hiệu lực:
27/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực