Văn bản liên quan
Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo quy định về thời gian trong công tác dạy và học
Ngày ban hành:
05/03/2019
Ngày hiệu lực:
05/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh khối THCS năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
05/03/2019
Ngày hiệu lực:
05/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận các bài viết đăng Tạp san Khoa học Giáo dục Phú Yên - số 14 năm 2019
Ngày ban hành:
05/03/2019
Ngày hiệu lực:
05/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai thực hiện thông báo số 509/TB-STC ngày 21/02/2019 của Sở Tài chính
Ngày ban hành:
04/03/2019
Ngày hiệu lực:
04/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực