Văn bản liên quan
Hướng dẫn báo cáo về tình hình tổ chức dạy thêm, học thêm
Ngày ban hành:
22/03/2013
Ngày hiệu lực:
22/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy đổi tiết dạy đối với công tác kiêm nhiệm phòng thiết bị
Ngày ban hành:
20/03/2013
Ngày hiệu lực:
20/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Một số lưu ý kì thi giải toán trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
20/03/2013
Ngày hiệu lực:
20/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olimpic Tiếng Anh cấp toàn quốc trên Internet
Ngày ban hành:
20/03/2013
Ngày hiệu lực:
20/03/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực